Trương nở tại chỗ

Chúng tôi có thiết bị để trương nở và tự động đổ Perlite ngay tại công trường thông qua đường ống khí nén. Giải pháp này giúp tránh sự tiếp xúc của đá perlite và không khí ẩm để đảm bảo chất lượng, và làm giảm tỷ lệ vỡ nát của các hạt perlite gây ra bởi việc đổ thủ công trong quá trình đóng gói, lưu trữ và vận chuyển.

Đồng thời, nó làm giảm ô nhiễm bụi và tăng an toàn xây dựng bởi vì không phải thi công trên cao một cách thủ công.