Bảo trì và Thay thế

Cách nhiệt và chịu nhiệt chính là 2 tính chất cần thiết nhất của một vật liệu để bảo ôn bồn bể chứa khí hóa lỏng. Perlite vô trùng được ứng dụng để bảo ôn bằng cách cho vào giữ 2 thành bồn, bể chứa để tạo ra lớp bảo vệ bồn. Nhiệt độ bên ngoài sẽ không thể thâm nhập vào bồn chứa. Đá Perlite lại giúp duy trì được nhiệt độ cực lạnh bên trong. Đây chính là lớp giữa bảo quản tuyệt vời với đá Perlite trân châu.

Các ứng dụng bảo ôn bồn bể chứa khí hóa lỏng

Một số ứng dụng trong việc bảo ôn bồn bể chứa khí hóa lỏng hiện nay:

  • Bồn chứa LNG, LPG trong các kho cảng đầu mối xăng dầu
  • Trạm chiết nạp LNG
  • Bồn chứa LPG bảo ôn bằng đá Perlite trân châu

Đặc biệt, với khí LNG là một loại khí quan trọng. LNG có lợi thế sử dụng lớn hơn so với xăng dầu như: giảm sự ô nhiễm của môi trường, mật độ năng lượng cao hơn nhiều, giảm được số lần tiếp nhiên liệu. Tuy nhiên, hiện tại, chúng lại chỉ được áp dụng tại những nước phát triển cao về công nghiệp như Anh, Mỹ, Nhật hay các nước châu Âu.